Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online tutbn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

//oktrux.com


Bí thư Đảng ủy Khối d?sinh hoạt Chi b?4, Đảng b?b?phận Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Ngày 29/11, Chi b?4 - Đảng b?b?phận Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng (BVĐKT) t?chức sinh hoạt định k?tháng 11/2023. D?và ch?đạo có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, U?viên Ban Thường v?Tỉnh u? Bí thư Đảng u?Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nông Tuấn Phong, Tỉnh U?viên, Bí thư Đảng b?S?Y t? Giám đốc S?Y t?
Bí thư Đảng ủy Khối d?sinh hoạt Chi b?4, Đảng b?b?phận Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
Chi b?4 - Đảng b?b?phận BVĐKT có 24 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lý Th?Bích Hoà, Bí thư Chi b?thông tin nhanh đến các đảng viên v?tình hình thời s?trong nước, quốc t? ph?biến, quán triệt các văn bản của Đảng ủy cấp trên, các nội dung lãnh đạo, ch?đạo của Tỉnh u? UBND tỉnh và S?Y t?v?các hoạt động khám, chữa bệnh.
406237339 1116303919513505 6951599400991394080 n

Chi b?tiến hành đánh giá kết qu?thực hiện nhiệm v?chính tr? công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn th?quần chúng tháng 11/2023; đ?ra phương hướng, nhiệm v?trọng tâm tháng 12/2023. Các đảng viên trong Chi b?đã tham gia thảo luận tích cực, đóng góp ý kiến làm rõ kết qu?công tác tháng 11/2023 đã đạt được; kiến ngh?các giải pháp đ?thực hiện tốt hơn nhiệm v?chính tr? công tác xây dựng Đảng của Chi b?tháng 12/2023 đảm bảo đạt hiệu qu?cao nhất.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng u?Khối Lương Tuấn Hùng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn b? t?chức sinh hoạt của Ban Chi u?Chi b?4; nội dung và quy trình buổi sinh hoạt Chi b?đã thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn s?12 của Ban T?chức Trung ương; đ?cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đảng viên trong Chi b? Đồng chí nhấn mạnh, công tác chăm sóc bảo v?sức kho?nhân dân trong giai đoạn hiện nay còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy Chi b?4 cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm v?điều tr? chăm sóc, bảo v?sức kho?nhân dân. Ban Chi u?Chi b?4 cần tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân ch?trong sinh hoạt đảng, tạo không khí dân ch? cởi m? khuyến khích đảng viên tham gia ý kiến; tăng cường sinh hoạt chuyên đ? thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

Trên cơ s?tiếp thu các ý kiến ch?đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và ý kiến của các đảng viên, Chi b?đã biểu quyết đưa vào phương hướng, nhiệm v?thời gian tới, đồng thời phân công nhiệm v?cho các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên trong Chi b?triển khai thực hiện thắng lợi Ngh?quyết cuộc họp Chi b?tháng 11/2023. 

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây
Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g thomo360 Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online uy tn dkbuu Sng bi tr?c tuy?n | Casino online dialogoupr Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n uy tn Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g tr?c ti?p thomo C? b?c tr?c tuy?n | Casino tr?c tuy?n social.bet Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n Sng bi tr?c tuy?n | Casino online seag2011.com Sng bi tr?c tuy?n | Casino online social.bet Sng bi tr?c tuy?n | Casino online fund