Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online tutbn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

//oktrux.com


BVĐK tỉnh Cao Bằng chúc mừng 05 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo k?thuật tỉnh lần th?8 năm 2022 - 2023

Sáng ngày 30/11/2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng t?chức l?chúc mừng 05 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo k?thuật tỉnh lần th?8 năm 2022 - 2023 của các viên chức BVĐK tỉnh Cao Bằng.
BVĐK tỉnh Cao Bằng chúc mừng 05 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo k?thuật tỉnh lần th?8 năm 2022 - 2023
Tham d?có các đồng chí: TS.BS Lý Th?Bạch Như, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; BS.CKII Nguyễn Đăng Duy, Phó Giám đốc Bệnh viện; lãnh đạo các khoa, phòng trong Bệnh viện và 09 viên chức có thành tích, đạt giải của Hội thi.

Hội thi Sáng tạo k?thuật tỉnh lần th?8 năm 2022 - 2023 được phát động t?tháng 9/2022, có 112 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như: Nông, lâm, ngư nghiệp; công ngh?thông tin, điện t?viễn thông; giáo dục và đào tạo; y dược; cơ khí hóa t?động; vật liệu hóa chất, năng lượng; tài nguyên và môi trường?của các tác gi?và nhóm tác gi?tham gia. Nhiều giải pháp có tính thực tiễn cao, có thể nghiên cứu mở rộng quy mô ứng dụng đưa vào cuộc sống. Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng có 05 giải pháp đã đạt giải Khuyến khích của Hội thi.

Phát biểu tại buổi l? Đồng chí Giám đốc Bệnh viện Lý Th?Bạch Như biểu dương, ghi nhận tinh thần nghiên cứu, học tập, lao động, sáng tạo của các tác gi?và nhóm tác gi?tham gia hội thi. Đồng thời, nhấn mạnh tinh thần coi phát triển khoa học công ngh? đổi mới sáng tạo và ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 là đột phá chiến lược đ?tạo bứt phá v?năng suất, chất lượng, hiệu qu?và sức cạnh tranh. Đ?ngh?viên chức Bệnh viện tiếp tục n?lực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học, công ngh?vào thực tiễn công việc.

Thay mặt các tác gi?đã đạt giải, Đồng chí Hoàng Thương, Trưởng phòng Đào tạo ?Ch?đạo tuyến, BVĐK tỉnh đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi đ?các tác gi?có thời gian nghiên cứu, hoàn thành báo cáo khoa học.
 

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây
Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g thomo360 Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online uy tn dkbuu Sng bi tr?c tuy?n | Casino online dialogoupr Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n uy tn Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g tr?c ti?p thomo C? b?c tr?c tuy?n | Casino tr?c tuy?n social.bet Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n Sng bi tr?c tuy?n | Casino online seag2011.com Sng bi tr?c tuy?n | Casino online social.bet Sng bi tr?c tuy?n | Casino online fund