Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online tutbn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

//oktrux.com


Ch?đ?Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 mang thông điệp ý nghĩa

Gia đình là t?bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững được. Ngày 28/6 hàng năm được gọi với tên thân thương Ngày Gia đình Việt Nam đ?nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình.
Ch?đ?Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 mang thông điệp ý nghĩa

Ngày Gia đình Việt Nam được t?chức hàng năm ?cấp Trung ương, diễn ra t?ngày 28 - 30/6. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá tr?truyền thống, là dịp đ?các gia đình giao lưu, chia s?kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới s?phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời k?hội nhập?Ngày gia đình Việt Nam 2023 với ch?đ? "Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc".

Ngày Gia đình Việt Nam là một s?kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá tr?văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp đ?các gia đình giao lưu, chia s?kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới s?phát triển bền vững của gia đình trong thời k?công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc t? Đồng thời nhằm đ?cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn th?và t?chức xã hội cùng toàn th?các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến b? hạnh phúc, văn minh; đẩy mạnh công tác bảo v? chăm sóc và giáo dục tr?em góp phần xây dựng và bảo v?T?quốc. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến tr?nh? tr?em khuyết tật, người cao tuổi? cùng nhau vượt qua sóng gió đ?“Xây dựng gia đình no ấm, tiến b? hạnh phúc, văn minh? 

Gia đình là t?bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu gi? giáo dục, trao truyền các giá tr?văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng đ?xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đ?hết sức h?trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của s?phát triển bền vững đất nước./.

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây
Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g thomo360 Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online uy tn dkbuu Sng bi tr?c tuy?n | Casino online dialogoupr Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n uy tn Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g tr?c ti?p thomo C? b?c tr?c tuy?n | Casino tr?c tuy?n social.bet Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n Sng bi tr?c tuy?n | Casino online seag2011.com Sng bi tr?c tuy?n | Casino online social.bet Sng bi tr?c tuy?n | Casino online fund