Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online tutbn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

//oktrux.com


Đào tạo y học gia đình cho nhân viên Trạm Y t?xã năm 2023

Trong 5 ngày t?23 -27/11/2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Y ?Dược, Đại học Thái Nguyên t?chức lớp “Đào tạo y học gia đình cho nhân viên Trạm Y t?xã năm 2023?cho 45 viên chức là Điều dưỡng, H?sinh đang công tác tại Trạm Y t?xã.
Đào tạo y học gia đình cho nhân viên Trạm Y t?xã năm 2023
Khóa Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y t?xã thuộc nội dung phát triển y t?c?s?vùng đồng bào dân tộc thiểu s?và miền núi của D?án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh t?xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s?và miền núi tại Quyết định s?1719/QĐ_TTg ngày 10 tháng 4 năm 2021 của Th?tướng Chính ph?

Trong thời gian đào tạo, các học viên được học theo chương trình khung v?D?phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều tr?và quản lý một s?bệnh không lây nhiễm ph?biến theo nguyên lý y học gia đình; Chú trọng năng lực hành ngh?chuyên nghiệp, năng lực ứng dụng nguyên lý y học gia đình thực hành, năng lực chăm sóc y khoa theo nguyên lý học gia đình; năng lực giao tiếp, tư vấn, quản lý, chăm sóc hướng cộng đồng.

Chương trình giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ điều dưỡng, h?sinh hiện đang công tác tại Trạm Y t?xã trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa nguyên lý y học gia đình vào các hoạt động y t? hướng đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện sức kho?và niềm tin của người dân. Các học viên tham gia đầy đ?chương trình đào tạo, tiếp thu các kiến thức, k?năng đ?áp dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực t? góp phần nâng cao công tác chăm sóc và bảo v?nbsp;sức kho?cho người dân.
 
y học gia đình 2
Các học viên đang thực hành thực hiện bài test Thang đánh giá rối loạn lo âu theo s?hướng dẫn của Giảng viên đến t?Đại học Y - Dược,Đại học Thái Nguyên.

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây
Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g thomo360 Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online uy tn dkbuu Sng bi tr?c tuy?n | Casino online dialogoupr Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n uy tn Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g tr?c ti?p thomo C? b?c tr?c tuy?n | Casino tr?c tuy?n social.bet Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n Sng bi tr?c tuy?n | Casino online seag2011.com Sng bi tr?c tuy?n | Casino online social.bet Sng bi tr?c tuy?n | Casino online fund