Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online tutbn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

//oktrux.com


K?NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y T?VIỆT NAM 01/7

Đ?khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y t? tiến tới bảo hiểm y t?toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y t?và cán b? nhân viên ngành y t? t?năm 2009, Chính ph?đã chọn ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y t?Việt Nam.
Ngày Bảo hiểm y t?Việt Nam năm nay s?tập trung với ch?đ? “Bảo hiểm y t?- vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình?
K?NIỆM NGÀY BẢO HIỂM Y T?VIỆT NAM 01/7
Bảo hiểm y t?(BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo và có tính chia s?cộng đồng sâu sắc. BHYT do Nhà nước t?chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động s?đóng góp của cộng đồng, chia s?rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn...

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đến nay, đ?bao ph?BHYT đã đạt khoảng 92% dân s? tương ứng hơn 90 triệu người tham gia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Song hành với đó, việc đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT đã đạt được nhiều kết qu?tiến b? Hằng năm, có hơn 100 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT được đảm bảo quyền lợi. Qu?BHYT đã góp phần thay th?hiệu quả cơ ch?tài chính về y t? chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia s?rủi ro giữa những người tham gia.

Nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền v?chính sách, pháp luật bảo
hiểm y t? khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y t?gắn với mục
tiêu thực hiện bảo hiểm y t?toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý,
chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng v?quyền và nghĩa v?trong tham
gia bảo hiểm y t?và th?thưởng các dịch v?y t? đồng thời nâng cao ý thức,
trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y t?và cán b? nhân viên
ngành y t?/span>, Ngày 30/6/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có công văn s?1717/UBND-VX v?việc tăng cường truyền thông v?chính sách, pháp luật BHYT và k?niệm Ngày Bảo hiểm y t?Việt Nam 01/7/2023. Nội dung công văn đã ch?đạo các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y t?Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực t?như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng s?trên các phương tiện thông tin đại chúng...; t?chức treo các băng rôn, biểu ng?tuyên truyền v?bảo hiểm y t?với các thông điệp truyền thông ch?yếu sau:


- Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y t?nhằm đảm bảo an sinh xã hội và
s?phát triển bền vững.

- Tham gia bảo hiểm y t?là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi
gia đình, mỗi t?chức và c?cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y t? đáp ứng s?hài
lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y t?toàn dân;
- Tham gia bảo hiểm y t?đ?chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Bảo hiểm y t?là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước t?chức thực hiện.
- Thực hiện bảo hiểm y t?h?gia đình đ?chăm sóc sức khỏe cho mọi
thành viên trong gia đình.


Nhân k?niệm ngày Bảo hiểm y t?Việt Nam 01/7, các cơ quan, t?chức có liên quan tăng cường truyền thông v?chính sách pháp luật bảo hiểm y t? khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y t? tiến tới bảo hiểm y t?toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người làm công tác bảo hiểm y t?và nhân viên ngành y t? chăm sóc sức khỏe toàn dân.

f6a8d86c4671962fcf60


 

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây
Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g thomo360 Sng b?c tr?c tuy?n vi?t nam | Casino online uy tn dkbuu Sng bi tr?c tuy?n | Casino online dialogoupr Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n uy tn Truy?n hnh tr?c ti?p ch?i g - ? g tr?c ti?p thomo C? b?c tr?c tuy?n | Casino tr?c tuy?n social.bet Trang web Casino s? 1 Vi?t Nam - Casino tr?c tuy?n Sng bi tr?c tuy?n | Casino online seag2011.com Sng bi tr?c tuy?n | Casino online social.bet Sng bi tr?c tuy?n | Casino online fund