Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online tutbn

Phòng Hành chính quản trị

THÔNG TIN
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ


          I. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HCQT.
          1. Vị trí:
          Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chuyên môn Sở Y tế, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
          2. Chức năng:
          Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, mang tính chất phục vụ hậu cần bao gồm các chức năng cơ bản sau:
          - Công tác mua sắm, đấu thầu.
          - Công tác hành chính Tổng hợp - Văn thư Lưu trữ.
          - Công tác tiếp khách.
          - Cung ứng vật tư thông dụng.
          - Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh, y công, nhân viên đại thể.
          - Công tác điện, nước sạch, nước thải.
          - Bảo vệ trật tự trị an.
          - Vận chuyển bệnh nhân.
          - Phụ trách môi trường Y tế.
          - Công tác thủ kho.
          - Công tác một cửa.
          3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
          a) Công tác mua sắm, đấu thầu.
          - Căn cứ Kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
          - Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lí tài sản, theo quy định của Nhà nước.
          - Tổ chức duy tu, bảo dưỡng CSVT, phương tiện, máy móc kịp thời.
          - Nhận giấy báo sửa chữa, giấy đề nghị mua sắm từ các khoa, phòng.
          - Lập kế hoạch đặt báo chí cho khoa Nội A, mua sắm văn phòng phẩm và tổ chức in ấn các biểu mẫu, hồ sơ bệnh án văn phòng phục vụ công tác quản lý hành chính của Bệnh viện.
          b) Công tác hành chính Tổng hợp - văn thư Lưu trữ.  
          - Căn cứ Kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
          - Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản giúp Giám đốc quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.
          - Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và các văn bản do Bệnh viện ban hành.
          - Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước.
          - Quản lý đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản; tư vấn, thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Nhà trường trước khi ký ban hành.
          - Rà soát, kiểm tra nội bộ việc triển khai, phổ biến, xây dựng Kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Lãnh đạo Bệnh viện đối với các khoa/phòng.
          - Thực hiện cấp  giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cá nhân thuộc viên chức Bệnh viện khi đi công tác theo Quy chế Bệnh viện.
          - Thực hiện công tác tra cứu văn bản của các viên chức và chứng thực bản sao từ bản gốc các văn bản, tài liệu do Bệnh viện ban hành.
          - Quản lý các loại con dấu của Bệnh viện và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.
          - Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả công tác quản lý xe của CBVC, nhà xe của khách; dịch vụ căng tin; điểm đỗ xe ô tô. 
          - Quản lý mạng thông tin điện thoại.
          c) Công tác tiếp khách, Lễ nghi khánh tiết.
          - Đầu mối trong việc tổ chức công tác tiếp khách, lễ tân, khánh tiết, hội nghị cán bộ, viên chức giao tiếp đối nội, đối ngoại của Bệnh viện.
          - Phối hợp với các khoa/phòng trong Bệnh viện chuyển bị hội trường phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đại hội của cơ quan.
          - Quản lý phòng khách 1816 và tổ chức phục vụ theo quy định của Bệnh viện.
          - Điều phối sử dụng các phòng họp trong Bệnh viện. Phục vụ nước uống các cuộc họp của Ban giám đốc.
          d) Cung ứng vật tư thông dụng.
          - Lập kế hoạch cung ứng vật tư thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lí tài chính.
          - Định kì tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
          - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lí, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
          - Định kì báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.
          đ) Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh,  Hộ lý, Y công, nhân viên đại thể.
          - Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
          - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kì tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
          - Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các phòng làm việc của lãnh đạo, nhà khách, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, theo qui chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Thu gom phân loại quản lý và vệ sinh dụng cụ đựng chất thải trong khu nhà hành chính.
          - Thực hiện tốt quy chế bệnh viện, nhận và đưa thi hài người bệnh vào nhà đại thể khi được thông báo. Phụ bác sĩ thực hiện việc khám nghiệm tử thi. Thực hiện việc khâm liệm thi hài người bệnh khi có yêu cầu. Bảo quản dụng cụ của nhà đại thể, vệ sinh nhà đại thể, đảm bảo luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
          - Nhận thu gom và xử lý các loại rác thải theo đúng quy định. Có sổ theo dõi giao nhận rác thải y tế nguy hại, vận hành lò đốt rác thải y tế bệnh viện. Giao rác thải sinh hoạt với công ty môi trường.
          e) Công tác điện, nước sạch, nước thải,
          - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lí chất thải bệnh viện.
          - Đảm bảo để lò đốt chất thải y tế và lò xử lý vi sóng luôn hoạt động tốt.
          - Đảm bảo hệ thống xử lý nước thải, xử lý được triệt để.
          f) Bảo vệ trật tự trị an.
          - Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
          g) Vận chuyển bệnh nhân.
            - Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của Bệnh viện trong việc đưa Lãnh đạo đi công tác; đi lấy máu tình nguyện; vận chuyển bệnh nhân.
          h) Phụ trách môi trường.
          - Nghiên cứu thực hiện quy chế bệnh viện, quy chế công tác phòng HCQT, quy định y đức. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các tài liệu và thực hiện quy chế chuyên môn, các quy định hiện hành có liên quan đến công tác môi trường.
          - Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định hiện hành có liên quan đến công tác môi trường, công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (rác thải sinh hoạt và rác y tế).
          - Tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện kiến thức về công tác môi trường cho nhân viên y tế, sinh viên y thực tập, người bệnh, người nhà nười bệnh.
          - Dự trù và tổ chức việc chuẩn bị đủ, đúng, kịp thời dụng cụ, phương tiện, hóa chất… phục vụ cho công tác môi trường. Phát hiện những hỏng hóc và đề xuất. Lập kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng các quy chế.
          - Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về công tác môi trường. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về môi trường. Giải quyết kịp thời các khiếu nại phản ánh các vấn đề nóng về ô nhiễm môi trường.
          - Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong việc ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý CTYT với đơn vị bên ngoài; Theo dõi số lượng chất thải được vận chuyển đi tiêu hủy hàng ngày, xác nhận biên bản nghiệm thu theo hợp đồng của bệnh viện với đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chất thải, sử dụng, lưu giữ chứng từ chất thải theo đúng quy định.
          - Giám sát hoạt động vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện. Theo dõi nhật ký vận hành hệ thống xử lý chất thải hàng ngày để kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành của hệ thống.
          - Lập kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng cho công tác xử lý chất thải của bệnh viện. xây dựng quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình ứng phó sự cố hỏng hóc tại hệ thống xử lý chất thải (chất thải lỏng, chất thải rắn).
          - Giám sát, đánh giá chất lượng vệ sinh bề mặt tại bệnh viện. (Kiểm tra 1 – 2h/ngày; 5/7 ngày trong tuần; Nghiệm thu, báo cáo 01 lần/tháng).
          i) Công tác thủ kho.
          - Bảo quản hàng hóa trong kho theo quy định của Nhà nước. Kiểm soát hàng nhập, xuất đúng số lượng, chất lượng ghi trên tờ phiếu không sửa chữa tẩy xóa. Phải có sổ sách, giấy tờ theo dõi đối chiếu số lượng và chất lượng chính xác.
          - Lưu giữ phiếu xuất, nhập đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra các hàng tồn kho, sổ sách cập nhật. Định kỳ báo cáo tình hình tồn kho, hư hỏng và hao hụt để kịp thời xử lý.
          II. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG.
Căn cứ Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của casino online tutbn trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, sửa đổi bổ sung một số điều của qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của casino online tutbn trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định 4658/QĐ-SYT ngày 23/10/2019 về cơ cấu tổ chức các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc casino online tutbn trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng.
          III.  NHÂN LỰC TẠI PHÒNG HCQT.
          1. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
          a) Lãnh đạo phòng: Phòng HCQT có 01 Phó Trưởng phòng.
          - Phó Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
          - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật; Đảm bảo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
          b) Tổ chức của phòng HCQT. Gồm 09 bộ phận.
          - Tổ điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.
          - Tổ cung ứng vật tư thông dụng.
          - Tổ bảo vệ trật tự trị an.
          - Tổ vận chuyển bệnh nhân.
          - Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh, Y công và nhân viên nhà đại thể.
          - Hành chính Tổng hợp - Văn thư Lưu trữ.  
          - Công tác tiếp khách, Lễ nghi khánh tiết.
          - Phụ trách môi trường.
          - Thủ kho.
          Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của phòng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định của Nhà nước và phát triển của bệnh viện.
          c) Về số người làm việc.
          - Số người làm việc của phòng HCQT nằm trong tổng số người làm việc của BVĐK tỉnh, được Sở y tế giao hàng năm.
          - Tống số 21 viên chức được phân công nhiệm vụ theo các Tổ, bộ phận.
 
STT Họ và tên Phòng HCQT Chức danh Ghi chú
1 Lục Thị Nhung HCQT Bs. CKI Phó Trưởng phòng  
2 Lục Thị Tuyến HCQT Phụ trách phòng  
3 Nông Thị Thơi HCQT Kỹ sư CNSH  
4 Đàm Thanh Bình HCQT Kỹ sư điện tử  
5 Phan Văn Lư HCQT Cử nhân Hành chính  
6 Nông Văn Trọng HCQT KTV  
7 Triệu Thị Thanh Bình HCQT KTV  
8 Phùng Thanh Tuyền HCQT CNĐ  
9 Hứa Văn Đường HCQT Lái xe  
10 Nguyễn Quyết Thắng HCQT Lái xe  
11 Trần Xuân Toản HCQT Lái xe  
12 Nông Đức Hậu HCQT Lái xe  
13 Lê Duy Thắng HCQT Lái xe  
14 Phạm Ngọc Dũng HCQT Bảo vệ  
15 Hoàng Văn Toán HCQT Bảo vệ  
16 Trạc Thanh Cường HCQT Bảo vệ  
17 Nông Văn Khải HCQT Bảo vệ  
18 Hoàng Văn Diệm HCQT Bảo vệ  
19 Lục Thị Kim Tuyết HCQT Hộ lý, thủ kho  
20 Nguyễn Văn Thìn HCQT Y công  
21 Lương Văn Vinh HCQT NV Nhà đại thể  

          IV. HÌNH ẢNH 
Viên chức Phòng Hành chính quản trị
IMG 2609

          V. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHÒNG HCQT.
          Phòng Hành chính Quản trị có nhiều bộ phận thực hiện nhiều công việc khác nhau, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần phê và tự phê cũng như ý thức hỗ trợ nhau trong công việc ngày càng được nâng cao. Nên các bộ phận trong phòng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
      Trong những n¨m qua 100% c¸n bé c«ng chøc trong phßng lu«n chÊp hµnh tèt mäi ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, ®Þa ph­ư¬ng. Kh«ng cã c¸ nh©n vi ph¹m, bÞ xö lý kû luËt; Kh«ng cã c¸ nh©n m¾c tÖ n¹n x· héi.
Là phòng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về công tác hành chính quản trị, tập thể phòng đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do cơ quan phát động.
Xử lý tốt công tác ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải nguy hại kịp thời không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Báo cáo định kỳ, đột suất về công tác môi trường. Thực hiện quan trắc môi trường theo quy định.
Sửa chữa một số hạng mục trong các khoa để phù hợp với điều kiện của từng khoa, phòng điều trị.
Lập kế hoạch và Đấu thầu mua sắm vật tư văn phòng, văn phòng phẩm.
Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô cứu thương để phục vụ kịp thời nhu cầu đưa đón cán bộ đi công tác, đưa đón bệnh nhân chuyển tuyến.
100% cán bộ thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ mắc tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
100% cán bộ tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, ủng hộ cán bộ mắc bệnh  hiểm nghèo, tai nạn lao động,... đóng góp đầy đủ các quỹ do cơ quan, cấp trên phát động.
    - Trong những năm qua kh«ng cã c¸ nh©n nµo vi ph¹m ph¸p luËt ph¶i xö lý tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn; C¬ quan an toµn, an ninh trËt tù; Không có cá nhân vi phạm y đức.
          * Với những thành tích đã đạt được hàng năm phòng HCQT đều đạt tập thể Lao động tiên tiến./.
LIÊN KẾT
FANPAGE
lichtrucphongban
KHAMONLINE
 
1
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,850
  • Tháng hiện tại42,356
  • Tổng lượt truy cập3,233,549
 
LOGOBENHVIENok
©  Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online tutbn  All rights reserved
Địa chỉ: Km2, đường Đông khê, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 954 216  -  Fax: 02063 954 216
Ghi rõ nguồn //oktrux.com khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Truyền hình trực tiếp chọi gà - Đá gà thomo360 Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online uy tín dkbuu Sòng bài trực tuyến | Casino online dialogoupr Trang web Casino số 1 Việt Nam - Casino trực tuyến uy tín Truyền hình trực tiếp chọi gà - Đá gà trực tiếp thomo Cờ bạc trực tuyến | Casino trực tuyến social.bet Trang web Casino số 1 Việt Nam - Casino trực tuyến Sòng bài trực tuyến | Casino online seag2011.com Sòng bài trực tuyến | Casino online social.bet Sòng bài trực tuyến | Casino online fund