Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online tutbn

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thứ ba - 09/01/2024 06:22
Ngày 09/01/2024, casino online tutbn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Thị Bạch Như - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, và tất cả Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận casino online tutbn .
Đ/c TS.BS Lý Thị Bạch Như - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c TS.BS Lý Thị Bạch Như - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đảng bộ bộ phận BVĐKT  hiện có có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 201 đảng viên (trong đó có 184 đảng viên chính thức, 17 đảng viên dự bị).

Trong năm 2023, Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên về nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, như: Phong trào thi đua "Làm theo lời Bác, cán bộ y tế Đoàn kết - năng động - sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp", thực hiện 12 điều y đức và "Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế", phong trào thi đua thực hiện "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" do Bộ Y tế phát động và Chỉ thị số 12/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Làm hết việc, không phải làm hết giờ làm việc”.

Đi đôi với thực hiện Quy chế và Điều lệ Đảng, chú trọng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên, tạo nguồn phát triển, kết nạp đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trong năm 2023 Đảng bộ đã kết nạp được 16 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu giao), trình công nhận chính thức cho 2 đảng viên dự bị; thực hiện thủ tục hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho 10 đảng viên; cử 14 quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và 9 đảng viên dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã thực hiện tốt các nội dung được giám sát qua đó giúp cấp ủy nắm bắt được tình hình hoạt động của các chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Thực hiện kỷ luật nghiêm đối với các đảng viên, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.

Đi đôi với công tác Đảng, công tác chính trị, các cấp ủy đảng thường xuyên chú trọng lãnh đạo công tác chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Kết quả thực hiện chuyên môn năm 2023, 100% các chỉ tiêu thực hiện chuyên môn đều được hoàn thành so với chỉ tiêu Sở Y tế giao, trong đó 9/9 chỉ tiêu vượt mức từ 100,5 – 180%.

Kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023, có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 170 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ bộ phận BVĐKT xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện “tự soi”, “tự sửa” trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Lý Thị Bạch Như -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ bộ phận BVĐKT trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy viên các chi bộ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên; củng cố tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức hội trong đơn vị chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024 và các hoạt động do cấp trên phát động. Đồng thời khẳng định, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ viên chức, casino online tutbn sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024.
Hình ảnh Hội nghị:
 
2c14c5e2e8d1438f1ac0
 
0393ad1786242d7a7435
 
e61ec98decbe47e01eaf
 
f98fe144c97762293b66
 
8b668a0aa23909675028
 
024b43466a75c12b9864
 
2895d1fbf6c85d9604d9
 
696c33b11582bedce793

Nguồn tin: Phòng Công tác xã hội casino online tutbn :

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT
FANPAGE
lichtrucphongban
KHAMONLINE
 
1
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,648
  • Tháng hiện tại36,196
  • Tổng lượt truy cập3,102,293
 
LOGOBENHVIENok
©  Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online tutbn  All rights reserved
Địa chỉ: Km2, đường Đông khê, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 954 216  -  Fax: 02063 954 216
Ghi rõ nguồn //oktrux.com khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Truyền hình trực tiếp chọi gà - Đá gà thomo360 Sòng bạc trực tuyến việt nam | Casino online uy tín dkbuu Sòng bài trực tuyến | Casino online dialogoupr Trang web Casino số 1 Việt Nam - Casino trực tuyến uy tín Truyền hình trực tiếp chọi gà - Đá gà trực tiếp thomo Cờ bạc trực tuyến | Casino trực tuyến social.bet Trang web Casino số 1 Việt Nam - Casino trực tuyến Sòng bài trực tuyến | Casino online seag2011.com Sòng bài trực tuyến | Casino online social.bet Sòng bài trực tuyến | Casino online fund